Maahanmuuttajajärjestöt Euroopassa

Maahanmuuttajajärjestöt Euroopassa

Jokaisessa Euroopan valtiossa toimii useita maahanmuuttajajärjestöjä ja monikulttuurisuuskeskuksia. Ne ovat maahanmuuttajien perustamia ja niiden toiminta on hyvin laaja. Tärkeipänä tehtävänä on tukea muita maahan muuttaneita kotoutumisessa eli yhteiskuntaan integroitumisessa ja antaa heille tarvitsemaansa apua, mutta järjestöjen tarkoitus on myös tukea maahanmuuttajien oman identiteetin, kielen ja kulttuurin säilyttämistä ja ylläpitämistä. Järjestöt antavat maahanmuuttajille vertaistukea ja tekevät työtä lasten, nuorten sekä perheiden kanssa.

Myös niiden rooli mielenterveyden edistämisessä on kiistaamaton. Järjestöjen palvelut ovat saatavilla monella kielellä ja myös tiedottaminen tapahtuu usealla kielellä.  Järjestöt antavat maahanmuuttajille tietoa maan tavoista ja kultturista sekä tarjoavat maan virallisen kielen opetusta. Kielen oppiminen esimerkiksi ryhmissä tai käyttävät tandem-järjestelmää, jossa kielen natiivi puhuja opettaa kieltään maahanmuuttajalle ja vastaavasti oppii maahanmuuttajalta tämän omaa kieltään. Järjestöt järjestävät silloin tällöin asiakkailleen ilmaisia retkiä, jolloin vieraillaan esimerkiksi maan jossakin kulttuurikohteessa, tapahtumassa tai tehdään retki luontoon. Lisäksi järjestöt järjestävät asiakkailleen maksuttomia urheilu- ja kulttuuritapahtumia, sekä tapahtumia, joissa maahanmuuttajat voivat esittää omaa kulttuuriaan toisilleen ja kantaväestölle. Siten järjestöillä on tärkeä rooli myös ryhmien välisten ennakkoluulojen ehkäisyssä. Näiden toimien lisäksi järjestöjen ohjelma sisältää lukuisia muita tapahtumia, esimerkiksi ilmaisia kursseja ja työpajoja, joissa keskeistä on yhdessä tekeminen ja uuden oppiminen. Järjestöjen toiminta on yleensä säännöllistä.

monikulttuurisuutta

Järjestöt tukevat monikulttuurisuutta myös järjestämällä yhteisiä juhlia. Esimerkiksi Suomessa on muodustunut perinne järjestää joka vuosi 6.12 Monikulttuurinen itsenäisyyspäivä, johon kutsutaan esiintymään lahjakkaita artisteja ja johon voivat osallistua myös suomalaiset.Järjestöt tavoittavat ihmisiä, joita muuten on vaikeaa tavoittaa ja jotka näin ovat vaarassa syrjäytyä. Järjestöillä on ennakkoluuloton asenne kohderyhmiään kohtaan, eikä esimerkiksi rasismia tai muuta syrjintää hyväksytä. Jokainen maahanmuuttaja voi kääntyä järjestön puoleen ja saada apua ongelmiinsa. Järjestöön voi halutessaan liittyä jäseneksi, mutta se ei ole välttämätöntä.Maahanmuuttajajärjestöissä työskentelee eri taustoista tulleita ihmisiä, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen maahanmuuttajien parissa toimimiseen ja joilla on siten laaja osaaminen sekä kulttuuri -ja kielituntemus.  Järjestöjen toiminta perustuu aktiiviseen vapaaehtoistoimintaan. On olemassa myös yhteen päätoimintaan tai tiettyyn etniseen ryhmään orientoituvia järjestöjä, jotka koostuvat samasta taustasta tulevista jäsenistä. Järjestöt myös usein tekevät yhteistyötä keskenään sekä muiden maahanmuuttajia ja niiden kotoutumista koskevien tahojen kanssa. Esimerkiksi Suomessa monia järjestöjä yhdistää Moniheli.ry-verkosto, joka perustettiin vuonna 2010 tukemaan järjestöjen toimintaa.Järjestöt saavat tukea ja rahoitusta kunnilta. Usein resurssit ovat kuitenkin niin riittämättömät, että järjestöjen toiminta on erityisesti pienissä paikkakunnissa liian vähäistä, siitä huolimatta että  järjestöt tekevät suunnattoman arvokasta työtä ja ansaitsevat arvostusta. Esimerkiksi Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 1000 järjestöä, mikä on suhteellisen vähäinen määrä.

Suomalaiset maahanmuuttajajärjestöt

Suomi-Kiina taide -ja kulttuuriyhdistys

Kerron tässä muutamasta Suomen maahanmuuttajajärjestöstä ja niiden toiminnasta.Liikkukaa! ry on urheiluun keskittyvä järjestö, johon kuuluu yli 60 monikulttuurista urheiluseuraa. Järjestön tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä osallistumista harrastuksen kautta.Monika-Naiset Liity ry tarjoaa apua sellaisille maahanmuuttajanaisille ja -tytöille, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, esimerkiksi tulleet raiskatuksi. Monet naiset tulevat sellaisista maista, joissa naisen asema ei ole yhtä hyvä kuin Suomessa eivätkä naisten oikeudet ole itsestään selviä.Albaaniliitto RY on aloittanut toimintansa vuonna 2015 ja sen tehtävänä on ollut edistää albaanien ja suomalaisten keskenäistä vuorovaikutusta erilaisten tapahtumien ja kulttuuritoiminnan avulla.Suomessa toimii myös Suomi-Kiina taide -ja kulttuuriyhdistys, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten ja kiinalaisten välisiä suhteita ja ystävyyttä taiteen ja kulttuurin avulla.

Senja