Pakolaisjärjestöt Pohjoismaissa

Pakolaisjärjestöt Pohjoismaissa

Pakolaisjärjestöt Pohjoismaissa

Pakolaisuus on aihe, joka on ollut yhä enemmän näkyvissä viime vuosina. Maailmasta löytyy tälläkin hetkellä lähes 80 miljoonaa pakolaista, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan erilaisten syiden takia. Suomi ja muut Pohjoismaat vastaanottavat pakolaisia kiintiöjärjestelmän kautta sekä myös turvapaikanhakijoina. Suurten järjestöjen lisäksi apuna on monia pienempiä järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka avustavat pakolaisia koko prosessin ajan.

On hyvä muistaa, että suurin osa pakolaisista pakenee kodistaan oman maansa rajojen sisällä. Ne, jotka pakenevat toisiin maihin, eivät yleensä pakene naapurimaata kauemmas. Esimerkiksi Suomeen tulee pakolaisia vain murto-osa koko maailman pakolaisväestöstä, noin 0,04 prosenttia. Pohjoismaat ovat kaikki luoneet omat säädöksensä siihen, kuinka paljon pakolaisia kukin maa vastaanottaa.

Pohjoismaissa on jo pitkään ollut pula tiettyjen alojen asiantuntijoista ja työntekijöistä. Tätä varten pakolaiset voivat tuoda erittäin hyödyllistä ja tarpeellista osaamista näihin maihin. Kuitenkin se, että pakolaiset saadaan sopeutumaan uuteen kotimaahansa, vaatii paljon erilaisia toimenpiteitä. Valtion budjetti näihin kotiuttaviin toimenpiteiseen ja palveluihin on rajallinen, joten erilaiset pakolaisjärjestöt ovat korvaamaton apu pakolaisten kotouttamisen avustuksessa.

Vapaaehtoisia ja suuria organisaatioita

Suurin toimiva pakolaisten avustusjärjestö Pohjoismaissa on YK:n pakolaisjärjestö. Sillä on ollut toimintaa koko Pohjois-Euroopan alueella aina vuodesta 1985 lähtien, jolloin se avasi ensimmäisen paikallistoimistonsa Tukholmaan. Ruotsin, Norjan, Suomen, Tanskan ja Islannin lisäksi se vastuu kattaa nykyään myös Baltian maat Latvian, Liettuan ja Viron.

YK:n pakolaisjärjestö pohjoismaissa toimii kattojärjestönä monelle pienemmälle järjestölle. Se pystyy olemaan mukana päätösten teossa ja säädösten toimeenpanossa, jonka takia sen tuki monelle pienelle järjestölle on ensisijaisen tärkeää. Sillä on kuitenkin itsellään valtava työmäärä, sillä se vastaa ja toimii niin monessa pakolaisia koskevissa asioissa.

Tällöin tavallisen pakolaisen, joka yrittää sopeutua uuteen kotimaahansa on usein turvauduttava pienemmän paikallisen järjestön apuun monissa arkipäiväisissä asioissa. Onneksi monet ihmiset ovat kuulleet pakolaisten avunpyynnöt ja toimivat vapaaehtoisina lukuisissa pienissä paikallisjärjestöissä, jotka voivat tarjota hyvin monenlaista apua ja tukea pakolaisten elämään. Tällöin YK voi keskittyä suurempien asioiden hoitoon kansainvälisellä tasolla luottaen pienten järjestöjen tukeen.

Pienempiä pakolaisjärjestöjä on monenlaisia. On olemassa järjestöjä, jotka keskittyvät hyvin pitkälti oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen. Suomessa tällaista apua tarjoaa muun muassa Pakolaisneuvonta. He pystyvät asiantuntevasti avustamaan kaikissa oikeudellisissa asioissa, jotka koskevat pakolaisia. Järjestöltä löytyy kokemusta niin oleskelulupa-asioissa kuin hankalimmissakin tapauksissa kuten ihmiskaupan uhrien avustamisessa.

Vapaaehtoisia ja suuria organisaatioita

Oikeudellisen avun saaminen on tärkeää monelle pakolaiselle. Lait ja säädökset Pohjoismaissa voivat poiketa erittäin paljon lähtömaan oikeuksista. Jokaisessa Pohjoismaassa oikeudellista apua antavat järjestöt ovat varautuneet toimintaa lukuisilla tulkeilla, jotka pystyvät kääntämään kaiken tarvittavan tiedon pakolaisen omalle äidinkielelle, jotta asia tulee varmasti ymmärretyksi eikä epäselvyyksiä jää.

Kansallisia pakolaisapujärjestöjä löytyy myös jokaisesta Pohjoismaasta. Ne ovat asiantuntijajärjestöjä, jotka tarjoavat monipuolista apua pakolaisten oikeuksista yhteisöön sopeutumiseen asti. Pakolaisen matka uuteen yhteiskuntaan on usein pitkä ja vaivalloinen, jonka takia kaikki tarvittava tuki ja apu on erittäin tärkeää matkan varrella. Pakolaisapujärjestöt voivat auttaa koko tämän matkan ajan ja niillä on usein hyvät resurssit tähän.

Pienet paikalliset järjestöt ovat avainasemassa pakolaisen sopeutumisen kanssa. Nämä järjestöt tekevät töitä usein vapaaehtoisvoimin ja pienin resurssein,mutta niiden toiminta on sitäkin arvokkaampaa. Ne voivat järjestää erilaisia kerhoja ja toimintaa, joiden avulla pakolaiset pääsevät kohtaamaan paikallisen väestön kanssa. Näistä kohtaamisista syntyy usein läpi elämän kestävää ystävyyttä.

Paikallisjärjestöt voivat myös avustaa työnhaussa, sopeutumisessa uuteen ympäristöön, erilaisten tavaroiden kuten huonekalujen hankkimisessa ja monenlaisessa muussa toiminnassa. Yhteistyöverkosto Pohjoismaiden välillä on laaja ja toimiva. Se tukee erittäin hyvin pakolaisten sopeutumista uusiin asuinmaihinsa.

Senja

Kommentointi on suljettu.